Vizsolyi Biblia

logoMRE

Kiállítási panelek

A Vizsolyi Biblia a teljes Biblia magyar nyelvű reneszánsz protestáns fordítása. A Bibliát 1590-ben Vizsolyban egy abaúji faluban nyomtatta ki Mantskovit Bálint nyomdász. Jelenleg a könyvkultúra egyik ékköve Magyarországon.

A Vizsolyi Biblia több okból is kivételes. Nyelvi szempontból ez a teljes Biblia legrégebbi nyomtatott fordítása magyar nyelvre, amely a magyar nyelv 16. századi állapotát tükrözi. Csaknem 2,5 ezer oldalszámmal ez a legkiterjedtebb könyv, amely Magyarországon megjelent magyar nyelven abban a korszakban. Összehasonlítva más, a 16. században Magyarországon megjelent nyomtatványokkal ez egyetlen művön belül a legkülönbözőbb tipográfiai elemeket tartalmaz. A Biblia első kiadásának becslések szerint 700–900 példányából eddig kevesebb mint 60 maradt fenn világszerte.

2015-ben a Vizsolyi Bibliát besorolták Magyarország nemzeti kulturális örökségének legmagasabb kategóriájába, ami hungarikum néven ismert és amelyet egy külön törvény véd.

Tipográfiai elemek

A 16. században megjelent művek nagyobb hangsúlyt fektetnek a grafikai esztétika, a grafikai részletek, valamint a funkcionális elemek rendszeres jelenlétére. A művek főként fametszet technikával készültek, amelyet a Vizsolyi Biblia megalkotására is használnak.

A Vizsolyi Bibliában több grafikai elem található: a címlapon lévő figurális nyomdászjelvény, ornamentális – figurális zárólécek és szignetek, ornamentális záródíszek és vonalak, ornamentális hátterű iniciálék a szabad térben és a keretben, nagybetűk, tipográfiai dísztárgyak, margók és letétkezelők. Ezen díszelemek többsége a mű egyes részeinek – címoldal, ajánlás, előszó, kiadói adatok (impresszum, kolofon), illetve egyes fejezetek – vizuális elkülönítésére vagy kiemelésére is szolgáltak.

A fő címoldal volt a mű egyetlen lapja, amelyet vörös és fekete kombinációval nyomtattak. A címlapon látható jelvény egy anonimizált uralkodói koronával díszített kis magyar címerből és pajzstartó griffekből áll. Az ovális ornamentális keretben a nyomdászjelvény középpontja Fama allegorikus alakja, ággal a kezében.

A címoldal szövege

Szent Biblia Az Az: Istennec Ŏ Es Wy Testamentvmanac Prophe´ta´c Es Apostoloc által meg iratott szent kŏnyuei. Magyar Nyelwre Fordittatott egészlen és wijonnan, Az Istennec Magyar országban való Anya szent Egyházánac epŭlésére. Lvc: XVI. vers: 29. ¶ Vagyon Mosesec és Prophétáioc, halgassác azokat, etc. Visolban. Nyomtattatott Mantskovit Balint Altal. M D XC. Bódog aßßony hauanac 10. napián.

A mostani magyar nyelven:

Szent Biblia, az az: Istennek Ó és Új Testamentumának próféták és apostolok által megiratott szent könyvei. Magyar nyelvre fordíttatott egészen és újonnan, az Istennek Magyarországban való Anyaszentegyházának épülésére. Luk 16, 29. Van Mózesök és prófétáik; hallgassák azokat, etc. Vizsolyban. Nyomtattatott Mantskovit Bálint által. M D XC. Boldogasszony havának 10-dik napján.

Mű terjedelme

A mű három részből áll: az Ótestamentum ill. az Ószövetség (előszó nyolc lapozatlan oldala és 686 lap), próféták (275 lap) és az Újszövetség (236 lap és túlméretes séma).