Vizsolyi Biblia

logoMRE

A Vizsolyi Biblia nyomtatványai Szlovákiában és a világban

Szlovákiában a Vizsolyi Bibliából mostanáig bizonyíthatóan tíz példány és egy torzó maradt fenn. Ezek három városban és egy községben hat intézmény tulajdonában vannak. Három példány a túrócszentmártoni Szlovák Nemzeti Könyvtárban található, két további példány és egy torzó pedig a pozsonyi Szlovák Tudományos Akadémia Központi Könyvtárában. A pozsonyi Egyetemi Könyvtár, a Szlovák Nemzeti Levéltár és a Kistapolcsányi Kastélykönyvtár gyűjteményeiben szintén egy-egy példány található. A Kassai Állami Tudományos Könyvtár a Vizsolyi Biblia két példányával büszkélkedik. Ötven évvel ezelőtt Szlovákiában a Vizsolyi Biblia további öt példányáról is tudomásunk volt, ezeknek a gyűjteményeknek a jelenlegi tulajdonosai (a Jászóvári Premontrei Apátság, a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Rozsnyói Egyházközsége, az Apponyi Kastély Könyvtára, az Eperjesi Regionális Múzeum – Tripolitana és az eperjesi Evangélikus Egyház Á.H. Keleti Kerülete) példányaikat eltűntként, elveszettként vagy ellopottként jelölik meg.

A Vizsolyi Biblia világszerte hét európai országban található meg. Természetesen kiadásának helye, szerkesztője, nyelve és tartalma miatt a nyomtatványok többnyire az egykori Nagy-Magyarország területén, ma három országban vannak. Az ismert példányok csaknem fele (27 darab) Magyarországon, több, mint egynegyede (kb. 16 darab) Romániában (főleg Erdélyben) található. A Szlovákiában lévő példányok az összes – ma is létező – példányoknak kb. az egyötöde. A Vizsolyi Biblia egy-egy példánya Csehországban, Ausztriában, az Egyesült Királyságban és Dániában állami intézmények tulajdonában van, pl. Dániában a koppenhágai Királyi Könyvtár gyűjteményében. Romániában főként egyházi intézmények, Magyarországon pedig az állami és az egyházi intézmények mellett magánszemélyek is birtokolják.

A világon csak három olyan hely létezik, ahol az érdeklődő megtekintheti a kiállított eredeti Vizsolyi Bibliát. A legrégebbi kiállítás Vizsoly községben működik. A Vizsolyi Református Egyházközség a helyi református templomban több, mint három évtizede állítja ki a Bibliát. Az egyetlen gyűjtemény, amely az összes magyar bibliafordítást és kiadványt, valamint a legrégebbit, azaz a Vizsolyi Bibliát is tartalmazza, a szlovák határhoz közeli Göncön található, a Károli Gáspár Biblia és Múzeumkiállítás. 2021 óta a Kassai Állami Tudományos Könyvtár is büszkélkedhet a Vizsolyi Bibliáról szóló kiállítással, amely Szlovákiában az első és egyelőre egyedülálló.