Vizsolyi Biblia

logoMRE

A magyar kultúrtörténet egyedülálló darabja – a Vizsolyi Biblia Kassán

„A magyar kultúrtörténet egyedülálló darabja – a Vizsolyi Biblia Kassán is” a projekt elnevezése, amely a következő két intézmény együttműködésével jött létre:

Kassai Állami Tudományos Könyvtár:

A Kassai Állami Tudományos Könyvtár (KÁTK) – könyvtári állománya alapján – Szlovákia egyik legnagyobb könyvtára. Történelmi gyűjteménye a kassai Jogakadémia könyvtáraként ismert, és a jezsuiták kassai tevékenységével volt összefüggésben, azzal a jezsuita kollégiummal, amely 1657-ben egyetemi rangot kapott. A jezsuiták munkája 1773-ban megszakadt, éppen amikor elkészült a könyvtár első, 1443 kötetet tartalmazó katalógusa. Az egyetem megszüntetése és annak az egyetlen magyar egyetem – a Budai Egyetem – alá való rendelése után a könyvtár neve a Királyi Akadémia Könyvtárára változott. Az 1849 – 1850-es években megalakult a kassai Jogakadémia, és 1855-ben könyvtárat kapott. Az akadémia 1922-es megszüntetése után a 33 366 kötetből álló könyvtári állományt (1922. július 31-ei állapot) az akkori kassai Közkönyvtár kapta meg. A KÁTK kezdetei a kassai Mezőgazdasági és Erdőmérnöki Egyetem megalapításához kapcsolódnak, amelynek a könyvtára 1947. február 20-án kezdte meg hivatalosan a tevékenységét. 1954-től a tudományos könyvtár fokozatosan átvette a Jogakadémia történelmi gyűjteményének jelentős részét. A KÁTK gyűjteményében a Vizsolyi Biblia két eredeti példánya is megtalálható. A KÁTK főépülete a Fő utca 10 sz. alatt lévő Forgách-palota.

A Vizsolyi Református Egyházközség

Vizsoly község Magyarország északkeleti részén Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fekszik. A település valószínűleg a 12. század végén jött létre a Hernád folyó völgyében, és a középkorban a Baltikumot a Balkánnal összekötő fontos kereskedelmi út mentén feküdt. Már a 12. és a 13. század fordulóján román stílusban épült templom állt a községben, amely később értékes freskókkal díszített gótikus hajóval bővült ki. A 13. – 14. században a királynéi német telepesek ispánságának székhelye, Amadé és Drugeth Vilmos nádorok, valamint Drugeth udvari bírájának, Perényi Miklósnak a törvénykező helye lett. A község életének legfontosabb eseményei közé tartozott a városi kiváltságok és a vásártartási jog megadása 1454-ben és 1477-ben. A reformáció magyarországi terjedésének időszakában a 16. század harmadik negyedére tehető a vizsolyi egyházközség református kálvinista hitre való áttérése. Vizsoly fejlődését negatívan befolyásolta az oszmán terjeszkedés, ennek ellenére a község rövid időre az ország egyik protestáns nyomdaközpontjává vált. Jelenleg a falu mezőgazdasági jellegű. Jelentősége a 20. század második felében megnövekedett, amikor a Vizsolyi Biblia egyre szélesebb körben vált ismertté Magyarországon. A református hívek aránya a községben mostanra mintegy 12,5%-ra csökkent, de a Vizsolyi Biblia és a "genius loci" jelentőségének köszönhetően a falu Magyarország egyik kulturális és vallási központjává vált. A Vizsolyi Biblia 2015 óta a hungarikum törvény védelme alá helyezett minősített érték – ennek apropóján látogató és vallási központ jött létre a faluban "Református Betlehem" néven.

2019-ben mindkét szervezet partnerségi megállapodást írt alá egy olyan projekt megvalósítása érdekében, amelynek fő célja a következő:

  • Támogatni a határokon átnyúló tapasztalatcserét egy egyedi írott kulturális örökség – a 16. századi Vizsolyi (más néven Károlyi) Biblia – megőrzése és népszerűsítése érdekében.
  • Biztosítani a védelmet és fokozni az érdeklődést Vizsoly és Kassa úticéljainak kulturális és történelmi öröksége iránt az állampolgárok körében, rámutatva a közös vallási, gazdasági és társadalmi gyökerekre, a többnemzetiségű és multikulturális együttműködésre a Biblia létrehozásában, fordításában és nyomtatásában.

A kassai kiállítóterem, ahol a látogató jelenleg tartózkodik, a projekt egyik fő eredménye, amely az Interreg V-A Szlovák Köztársaság – Magyarország Együttműködési Programnak köszönhetően valósult meg. A Via Carpatia ETT, a kassai önkormányzat és a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Kisprojektek Alapját fedezi az Interreg V-A Szlovák Köztársaság – Magyarország Együttműködési Program keretében. A Kisprojektek Alapja a kisebb léptékű projektek regionális szintű támogatásának eszköze.