Vizsolyská Biblia

Obrázok loga partnera obec Vizsoly

Vyhlásenie o prístupnosti

Štátna vedecká knižnica v Košiciach má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.svkk.sk.

V súčasnosti pracujeme na novej šablóne, ktorá bude v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
 • súbory vo formáte PDF nespĺňajú kritériá 1.1.1, 1.3.1, 2.4.2, 2.4.5 a 3.1.1
 • je použité zarovnanie textu justify čo môže zhoršiť čitateľnost
 • niektoré odkazy nemajú atribút title
 • frame nemá title
 • form nemá dopovedajúci atribút label
 • hlavné menu web stránky nie je možné ovládať klávesnicou;
 • niektoré obsahové časti neobsahujú správnu štruktúru nadpisov – H1, H2, H3;
 • niektoré obsahové časti neobsahujú správnu štruktúru číslovaných a nečíslovaných zoznamov;
 • veľkosť písma je uvedená v absolútnych jednotkách, nie relatívnych;
 • tabuľka nemá v kóde definované bunky hlavičky;
 • textová verzia web stránky nie je plnohodnotnou náhradou webového sídla;
 • webové sídlo nemá možnosť preskočenia odkazov/navigácie a rýchleho prechodu na obsah stránky;
 1. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
 • štruktúra niektorých dokumentov vo forme PDF nie je prístupná a zrozumiteľná (písmeno d) bod 4. §18 Všeobecné použitie formátov);
 • pre netextové časti súboru PDF sa neposkytujú alternatívne textové opisy (písmeno d) bod 6. §18 Všeobecné použitie formátov);
 • dokumenty vo forme PDF porušujú pravidlá týkajúce sa používania farieb a kontrastov (písmeno g) §18 Všeobecné použitie formátov);
 1. obsah nespadá do rozsahu pôsobnosti platných predpisov

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 29. 9. 2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané automatizovaným overením cez službu WAVE - Web Accessibility Tool, cez službu Lighthouse - Google Tool a samohodnotením.

 Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 29. 9. 2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom je Štátna vedecká knižnica v Košiciach.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.