Vizsolyská Biblia

Obrázok loga partnera obec Vizsoly

Biblia vo svete

Vo svete sa Vizsolyská Biblia nachádza v siedmich európskych krajinách. Je prirodzené, že vzhľadom k miestu jej vydania, editorovi, jazykovej a aj obsahovej náplni je koncentrácia jej výtlačkov najväčšia najmä v troch krajinách niekdajšieho Uhorska.

 

Obrázok mapy výskytu biblie v Európe