Vizsolyská Biblia

Obrázok loga partnera obec Vizsoly

O partnerovi

Štátna vedecká knižnica v Košiciach je kultúrnou inštitúciou zameranou na knižničnú, informačnú, bibliografickú, výskumnú, vzdelávaciu a kultúrno-výchovnú činnosť. Svoje  služby poskytuje verejnosti už od roku 1946,  neustále pracuje na ich rozširovaní a modernizácii.

V jej štruktúre sú okrem klasických knižničných služieb aj špecializované študovne a fondy. Verejnosti každoročne ponúka zaujímavé kultúrno-vzdelávacie podujatia a už od svojich začiatkov vykonáva aj odbornú činnosť. Vznikom oddelenia historických fondov v roku 1995 sa otvorili aj pomyselné dvere do depozitárov historickej zbierky, ktoré spravuje. Začalo sa s bibliografickým spracovávaním starých tlačí a s vydávaním ich katalógov. Iba vďaka tomu sú objavované skvosty knižnej kultúry v našej vyše 90 tisícovej zbierke. Medzi ne nepochybne patrí aj Vizsolyská Biblia. Je súčasťou historickej knižnice bývalej Právnickej akadémie, ktorej počiatky siahajú do 17. storočia, do obdobia prvej košickej univerzity. Historický fond je rôznorodý, ponúka diela z mnohých vedných disciplín vo vyše 30 jazykoch, ktoré pochádzajú z typografických dielní rozličných európskych krajín. Boli vytlačené v rôznych obdobiach – od tých najstarších v 15. storočí až po rok 1918. Vizsolyská Biblia patrí do kolekcie tlačí vydaných v 16. storočí, tvorí ju viac ako tisíc titulov a záujemcovia ju môžu vidieť v priestoroch novej expozície venovanej Biblii. Expozícia sa nachádza v budove oddelenia historických fondov a bibliografie na ulici Pri Miklušovej väznici č. 1. V nej je situovaná aj študovňa historických fondov a bibliografie, v ktorej bádateľom sprístupňujeme ďalšie historické dokumenty našej knižnice. Pre bližšie informácie o podmienkach bádania a objednávania dokumentov navštívte našu domovskú stránku.